Informace

Zrušení doprovodného závodu - RX Rallycross CUP - Sosnová - 26. - 27.6.201

Zrušení doprovodného závodu – RX Rallycross CUP – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
Vzhledem k velkému počtu přihlášených jezdců napříč všemi vyhlášenými šampionáty, poháry a divizemi při Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu, nebylo časově možné odjet závod tak, aby nedošlo k určitému omezení. Jednali jsme s promotérem seriálu, věc byla konzultována se sportovními komisaři podniku i s Off-Road komisí a s komisí – zástupci jezdců RX Rallycross Cupu a bylo bohužel dohodnuto, že tento pohár nebude součástí závodu.

Velmi nás to mrzí a přineslo nám to další komplikace s organizací závodu. Závod bohužel není v současném počtu přihlášených finančně zabezpečen tak, abychom ho dokázali pokrýt v režimu pátek – neděle s tím, že bychom jezdili již od sobotního rána. Pracujeme na náhradním programu ve formě volného závodu. Pokud by se nám ho nepodařilo naplnit nebo se nepřihlásí ještě nějací jezdci do velkého mistrovství, muselo by dojít ke změně časového harmonogramu.

Hlavního závodu se to víceméně nedotkne. My potřebujeme alespoň nějak zacelit mezeru po ztrátě příjmu ze startovného z Rallycross CUPu. Jak už bylo několikrát avizováno, tak i když závod bude s diváky, tak díky tomu, že nebudeme moci využívat kryté tribuny a tribuny v první zatáčce, což je pro nás nějakých 900 míst, respektive 450 s přihlédnutím na aktuální podmínky, nemůžeme ani moc počítat s příjmy ze vstupného. Ostatní tribuny totiž takovou kapcitu z daleka nemají.

Omlouváme se za komplikace všem, kteří se chtěli závodu zúčastnit, a děkujeme za pochopení.

Během zítřka vydáme informace k náhradnímu programu.

Za organizační tým

Lukáš Dufek


VYDÁNÍ AKREDITAČNÍCH INFORMACÍ - ISSUE OF ACCREDITATION INFORMATION - CEZ - RX Sosnová - 26. - 27.6.2021

VYDÁNÍ AKREDITAČNÍCH INFORMACÍ - ISSUE OF ACCREDITATION INFORMATION - CEZ - RX Sosnová - 26. - 27.6.2021
Níže uvádíme odkazy na přihlašovací formuláře k akreditaci na sosnovský závod, akreditační informace a formulář k ručení odpovědnosti. Další informace připravujeme.

Below are links to registration forms for accreditation for the Sosnov plant, accreditation information and a liability form. We are preparing more information.

AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ - ACCREDITATION FORM

AKREDITAČNÍ INFORMACE

RUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

RESPONSIBILITY QUARANTEE


PŘIHLÁŠKY - ENTRY FORM - PODANIE

PŘIHLÁŠKY - ENTRY FORM - PODANIE

Přihláška -  CZE – excel                    Oficiální řihláška - CZE - pdf

Entry form – ENG – excel                 Entry form - ENG - pdf

Entry form - POL - excel                   Entry form - POL - pdf                                                                                

Poplatky - Fees - Opłaty

Poznámka: Pokud jezdec poslal předběžnou či řádnou přilášku v excel formě, vytiskne, podepíše a zašle pořadateli oficiální přihlášku která je na listu 2D-CEZ-CR+PL+SR+CT+MC+RC-tisk. Pokud posílal předběžnou přihlášku ve formě pdf, musí vyplnit, podepsat a poslat oficiální přihlášku.

Note: If the rider has sent a preliminary or regular application in excel form, he will print, sign and send to the organizer an official application which is on the sheet 2D-CEZ-CR + PL + SR + CT + MC + RC-print. If he sent the preliminary application in pdf format, he must fill in, sign and send the official entry form.

Uwaga: Jeżeli zawodnik przesłał zgłoszenie wstępne lub regularne w formie excel, wydrukuje, podpisze i prześle do organizatora oficjalne zgłoszenie, które znajduje się na arkuszu 2D-CEZ-CR + PL + SR + CT + MC + RC-druk. Jeśli przesłał wstępny wniosek w formacie pdf, musi wypełnić, podpisać i wysłać oficjalny wniosek.


Informace k úhradám vkladů CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP

Informace k úhradám vkladů - RX Sosnová - CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP
Vzhledem k tomu, že první termín uzávěrky přihlášek vyšel na neděli, pořadatel posouvá úhradu na 15. 6. Pokud do té doby nebude provedena platba, vklad do závodu se navýší o 1300,- Kč (50€uro).

Information on entry fee - RX Sosnová - CEZ+MCR+MPRC+MSR+CTHA+MASCOM CUP
Due to the fact that the first deadline for applications was Sunday, the organizer postpones the payment to June 15. If no payment is made by then, the contribution to the race will be increased by CZK 1,300 (€ 50 uro).

Informacje o wpłatach - RX Sosnová - CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP
W związku z tym, że pierwszym terminem nadsyłania zgłoszeń była niedziela, organizator przesuwa wpłatę na 15 czerwca. Jeśli do tego czasu nie zostanie dokonana żadna wpłata, składka na wyścig zostanie zwiększona o 1300 CZK (50 euro).

Informationen zu den Nenngeld - CEZ+MČR+MPRC+MSR+ČTHA+MASCOM CUP
Da der erste Bewerbungsschluss Sonntag war, verschiebt der Veranstalter die Zahlung spätestens auf den 15. Juni. Wenn bis dahin keine Zahlung erfolgt, wird der Beitrag zum Rennen um 1.300 CZK (50 €uro) erhöht.

 


CEZ - Výzva pořadatele - RX SOSNOVÁ

CEZ – Rallycross – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
K dnešnímu dni je oficiálně přihlášeno 170 jezdců. V neděli 13. 6. jsou první uzávěrky přihlášek. Kdo má zájem startovat, nechť se ještě přihlásí. Limit je 200 jezdců. Přihlášení je podmíněno zaplacením vkladu nejpozději do 15. 6., jinak bude navýšeno o 50 €uro. Více informací na této stránce: http://www.auctor-racing.cz/rallycross_2021.php


CEZ – Rallycross – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
To date, 170 riders are officially registered. The first application deadlines are on Sunday 13 June. If you are interested in starting, let them register. The limit is 200 riders. Registration is conditional on payment of the deposit no later than June 15, otherwise it will be increased by 50 €uro. More information on the website :
http://www.auctor-racing.cz/rallycross_2021.php


INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU
K dnešnímu dni (6. 6.) bylo po komunikaci se sportovními komisaři podniku v Sosnové s promotérem RX Cupu dohodnuto, že mají jezdci posílat pouze přihlášky. Po uzávěrce přihlášek (13.6.) zašleme informace k platbám. Platbu, tak jak je uvedeno ve zvláštních ustanoveních, zatím neprovádějte. Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k přihláškám najdete na našich stránkách pod záložkou AKCE 2021 - RX Sosnová 26. - 27.6.


RX Sosnová 2021 - Nabídka - LIVESTREAM

LIVESTREAM – RX SOSNOVÁ 2021 – NABÍDKA PREZENTACE PARTNERŮ
Partnerům, kteří podpoří livestream při závodech Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu na Autodromu v Sosnové, které se budou konat 26. - 27. 6. 2021,  nabízíme jejich prezentaci dle níže níže uvedené nabídky.

NABÍDKA PRO PARTNERY LIVESTREAMU

LIVESTREAM 2020LIVESTREAM 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIVESTREAM – RX SOSNOVÁ 2021 – OFFER OF PARTNER PRESENTATION
We offer partners who will support livestream during the Central European Rallycross Championship at the Autodrome in Sosnová, which will take place from 26 to 27 June 2021, according to the offer below.

OFFER FOR LIVESTREAM PARTNERS


CEZ RX Sosnová - 26. - 27. 6. 2021 - vydání ZU

CEZ – RX Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
Vydání zvláštního ustanovení k závodu – Publication Supplementary regulations

K 28. 5. 2021 jsou vydána zvláštní ustanovení k rallycrossovému závodu na Autodromu v Sosnové.

As of 28 May 2021, special provisions have been issued for the rallycross race at the Autodrome in Sosnová.

CZ - Zvláštní ustanovení – CEZ + MČR + MPRC + MSR + MR + ČTHA + MASCOM CUP

ENG - Supplementary regulations – CEZ + MCR + MPRC + MSR + MA + CTHA + MASCOM CUP

Zvláštní ustanovení – RX Rallycross CUP

Prosíme o přihlašování do závodu.

Please register for the race.

Závod je vyhlášen jako Mistrovství zóny střední Evropy. Jeho součástí jsou též národní šampionáty Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Součástí je též Česká trofej historických automobilů, pohár Mascom Cup v kartcrossu a dále pak dva značkové polské poháry RWD CUP pro vozy BMW a SC CUP pro vozy Fiat. Stejně jak v předchozích dvou ročnících je součástí i pohár RX Rallycross Cup.

V rámci předběžného přihlašování je do závodu přihlášeno již přes 130 jezdců. V zónovém a v národních šampionátech se pojedou tradiční divize Super Touring Cars (STC) do 1600 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm, dále pak divize Super 1600 a královská divize Super Cars. Divize National 1600 je součástí českého i rakouského mistrovství, ale rakouské jí nemá pro závod v Sosnové vyhlášenu. V České trofeji jsou divize tři. Do 1600 ccm, nad 1600 ccm a divize 4 x 4. V polském mistrovství ve zmíněném značkovém poháru RWD CUP nastupuje celá plejáda vozů BMW a v SC CUPu jde především o Fiaty typu Siecento a Cinquecento. V RX Rallycross CUPu je též značkový pohár Škoda CUP a dále pak divize N s minimálními úpravami v objemových kubaturách do 1400 ccm, do 1600, ccm a nad 1600 ccm. ESkové divize pro vozy s většími úpravami jsou ve stejných objemových kubaturách jako ty eNkové a navíc mají ještě divizi pro vozy 4 x 4.

V příštím týdnu uvedeme informace k chystanému livestreamu. Jejich vydání jsme museli kvůli organizačním komplikacím pozdržet. Jak to tak vypadá, bude to asi jediná možnost jak závod v Sosnové dostat k fanouškům této krásné motoristické disciplíny.

V tomto článku najdete informace ke startovnému. 

                                                                                              Za organizační tým – Lukáš Dufek


Informace ke startovnému - Rallycross Sosnová - 2021

Informace k poplatkům – Rallycross Sosnová – 26. – 27. 6. 2021

Plakát - RX Sosnová 2021Vzhledem k omezujícím skutečnostem související nejen s aktuální situací, ale i s tím, že nebude možné využívat na Autodromu v Sosnové kryté tribuny, včetně sprch a toalet umístěných v jejich útrobách, jsme letos museli přistoupit k nastavení vyššího startovného. Musíme tak zajistit vyšší počet mobilních toalet a ostatní sociální zařízení, což nám navyšuje náklady v desítkách tisíc. Tím, že nemůžeme počítat s cca 700 místy, které se na krytých tribunách nacházejí, a je předpokladem, že budou i početní omezení na zbylá místa na nekrytých tribunách, nemůžeme moc počítat s příjmy ze vstupného, které by nám pomohly pokrýt nemalou část nákladů.

Bohužel se nám letos ještě nepodařilo zajistit rozpočet z jiných zdrojů, tak jako v minulých letech, abychom dokázali rozpočet pokrýt i v případě menšího počtu jezdců a diváků, či závodu úplně bez divácké kulisy. Za normálního stavu by to pro nás bylo riziko podnikání, ale v tomto omezujícím nemůžeme jít do rizika převzetí odpovědnosti za veškeré náklady související se závodem.

POPLATKY - RALLYCROSS SOSNOVÁ - VKLAD - POJIŠTĚNÍ - SLUŽBY - INFO

Na pokrytí nákladů závodu konaného od pátku do neděle by bylo potřeba více jak 175 jezdců při plném republikovém startovném. Tím, že není jednotné startovné, musí být rozpočet zajištěn vždy i z jiných zdrojů, protože není možné pokrýt náklady a to i v případě když na závod zavítá několik stovek, či tisíc diváků.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem budeme vyžadovat platbu za startovné předem. Na místě se pak bude vybírat poplatek za pojištění dle sazeb uvedených v řádech pro jednotlivá mistrovství a poháry a dále pak poplatek za služby, který je 500,- Kč. Je možné, že bude i nižší, ale to bude záležet na počtu přihlášených a případné další podpoře závodu. Po první uzávěrce přihlášek a přijetí vkladů od všech jezdců a týmů se rozhodne, jakou formou se pojede. Závod je dle ZU plánován na čtyři kvalifikační rozjížďky, které jsme schopni do určitého počtu časově stihnout.

Předpokladem je, že se pohár Rallycross Cup odjede celý v sobotu. Bude opět záležet na počtu přihlášených. V případě většího počtu, je plánováno, že by eSkové divize od 1600 ccm výše, jely souběžný program s MČR jako loni, aby to nenarušovalo republikový harmonogram a stihl se odjet celý jeho naplánovaný sobotní program. Neřeší to úplně náš finanční problém, ale je tady možnost na zlevnění startovného. Dle informace od promotéra, která by měla být posvěcena i komisí jezdců, je to verze závodu s dvěma rozjížďkami.

Za nás se zkrácená varianta Rallycross Cupu  nabízí v případě velkého počtu přihlášených jezdců, ale prioritou je odjetí jejich plánovaného programu. Samozřejmě příjmy plynoucí z Rallycross Cupu, jsou velmi důležité. Kdyby se nejel, asi by se dala najít cesta, jak závod uspořádat i bez něj, ale za nás je pro český rallycross spojení s Rallycross Cupem to nejlepší možné. 150 a více jezdců dlouhá léta a snad vůbec na českých rallycrossových tratích nebylo. Je to určitě daleko více divácky zajímavější a pořadatelsky taktéž. Určitě to má taktéž své pro a proti, ale v současné době to jinak nejde. Za náš sosnovský závod budeme vždy rádi za spojení.

Děkujeme za pochopení.

                                                                     Za organizační tým – Lukáš Dufek


RX Sosnová 2021 - zveřejněn seznam jezdců

SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ
Od 22.5. zveřejňujeme seznam předběžně přihlášených jezdců, který budeme průběžně aktualizovat.

SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ


« | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »