Rallycross - 26. - 27. 6. 2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Zde budou umísťovány aktuální inforamce k závodu (zvláštní ustanovení, informace pro týmy, pro diváky, atd..). Ostatní základní inforamce najdete níže.

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ - LIST OF REGISTERED RIDERS

20210623 - TS18 - INFORMACE K VOLNÉMU ZÁVODU II - FREE RACE INFO II -WOLNY WYŚCIG II

20210622 - TS17 - POZVÁNKA CEZ - AUTODROM SOSNOVÁ - 26. - 27. 2021

20210622 - TS16 - DEPO - ROZMÍSTĚNÍ TÝMŮ -PLACEMENT TEAMS - ROZMIESCZENIE ZESPOLÓW

20210622 - TS15 - INFO K LIVESTREAMU - LIVESTREAM INFO - INFORMACJE O LIVESTREAM

20210620 - TS14 - TECHNICKÁ KARTA - TECHNICAL CARD

20210618 - TS13 - RX SOSNOVÁ 2021 - VOLNÝ ZÁVOD - FREE RACE - WOLNY WYŚCIG

20210617 - TS12 - INFORMACE - INFORMACJE - INFORMATION - COVID-19

20210617 - TS11 - INFORMACE K DEPU - INFORMACJE O DEPO - INFORMATION ON DEPO

20210616 - TS10 -Zrušení doprovodného závodu – RX Rallycross CUP – Sosnová – 26. – 27. 6. 2021

20210614 - TS9 - VYDÁNÍ AKREDITAČNÍCH INFORMACÍ - ISSUE OF ACCREDITATION INFORMATION - CEZ - RX Sosnová

20210612 - TS8 - INFO - K PLATBÁM - ON ENTRY FEE - O WPLATACH - ZU DEN NENNGELD - CEZ+

20210612 - TS7 - CEZ - VÝZVA POŘADATELE - INVITATION ORGANIZATOR

20210606 - TS6 - INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU

20210603 - TS5 - LIVESTREAM - Vydána nabídka pro partnery týmů - Offer issued for team partners

20210528 - TS4 - CEZ RX Sosnová - 26. - 27. 6. 2021 - vydání ZU - publication Supplementary regulations

20210526 - TS3 - Informace ke startovnému - Info to the entry fee - Rallycross Sosnová - 2021

20210522 - TS2 - Zveřejněn seznam přihlašovaných jezdců - PRE-LOGIN Drivers

20210501 - TS1 - CEZ+MČR V RALLYCROSSU - SOSNOVÁ - 26. - 27. 6. 2021 - SPUŠTĚNY PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY


PŘIHLÁŠKY - ENTRY FORM - PODANIE - NENNUNG

Přihláška -  CZE – excel                    Přihláška - CZE - pdf

Entry form – ENG – excel                 Entry form - ENG - pdf

Entry form - POL - excel                   Entry form - POL - pdf                                                                                

Poplatky - Fees - Opłaty

Poznámka: Pokud jezdec poslal předběžnou či řádnou přilášku v excel formě, vytiskne, podepíše a zašle pořadateli oficiální přihlášku která je na listu 2D-CEZ-CR+PL+SR+CT+MC+RC-tisk. Pokud posílal předběžnou přihlášku ve formě pdf, musí vyplnit, podepsat a poslat oficiální přihlášku. Pokud bude pohár RX Rallycross CUP, či část jeho divizí (předpoklad - Škoda CUP, N 1400, N1600, N1600+, DX) vyhlášen či vyhlášena pouze jako sobotní závod, pošlete tuto finální přihlášku - Přihláška RX CUP - Sobota. Případně pokud jste doposud neposílali přihášku, tak si stáhněte výše uvedenou excelovou, vyplňte formulář a vytiskněte list 1D-RX CUP-tisk. Pokud jste již posílali a máte excel předvyplněný, je přihláška na listu 1D-KLUBOVÝ+MC+RX-CUP-tisk, který se tak v původní, neaktualizované přihlášce jmenoval. Zde je potřeba opravit datum na 26.6.2021 opravit hlavičku na RX Rallycross CUP - viz VZOR.

Note: If the rider has sent a preliminary or regular application in excel form, he will print, sign and send to the organizer an official application which is on the sheet 2D-CEZ-CR + PL + SR + CT + MC + RC-print. If he sent the preliminary application in pdf format, he must fill in, sign and send the official entry form.

Uwaga: Jeżeli zawodnik przesłał zgłoszenie wstępne lub regularne w formie excel, wydrukuje, podpisze i prześle do organizatora oficjalne zgłoszenie, które znajduje się na arkuszu 2D-CEZ-CR + PL + SR + CT + MC + RC-druk. Jeśli przesłał wstępny wniosek w formacie pdf, musi wypełnić, podpisać i wysłać oficjalny wniosek.

 


ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - SUPPLEMENTARY REGULATIONS

CZ - Zvláštní ustanovení – CEZ + MČR + MPRC + MSR + MR + ČTHA + MASCOM CUP - download

ENG - Supplementary regulations – CEZ + MCR + MPRC + MSR + MA + CTHA + MASCOM CUP - download

Zvláštní ustanovení – RX Rallycross CUP - download


PRIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ - PRELIMINARY ENTRY FORM - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF
Přihlašovací formulář – CZE – pdf

Preliminary Entry form - ENG - pdf

Formularz zglosceniowy - POL - pdf

Poznámka: Přihlašovací formulář byl určen pro předběžné přihlašování. Pokud jezdec poslal tento formulář v PDF verzi, musí vyplnit, podepsat a zaslat ještě přihlášku dle verze vyhlášeného závodu (dvoudenní, jednodenní). Viz list "INFO K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY" v excel formuláři.

Note: The application form was intended for pre-registration. If the rider has sent this form in PDF version, he must fill in, sign and send the application according to the version of the announced race (two days, one day). See sheet "INFO FOR COMPLETING Application" in the application excel form.

Uwaga: Formularz zgłoszeniowy przeznaczony był do rejestracji wstępnej. Jeżeli zawodnik przesłał ten formularz w wersji PDF, musi wypełnić, podpisać i wysłać zgłoszenie zgodnie z wersją ogłoszonego wyścigu (dwudniowy, jednodniowy). Zobaz "INFORMACJE O APLIKACJI" v formularzu Excel.AKCE:

Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu - CEZ
Mistrovství České Republiky v Rallycrossu - MČR
Mistrovství Polska v Rallycrossu - MPRC
Mistrovství Slovenské Republiky v Rallycrossu - MSR
Mistrovství Rakouska - MR
Česká Trofej historických automobilů v Rallycrossu - ČTHA
Mascom Cup 2021 – Kartcross
RX Rallycross Cup 2021 - RX CUP

MÍSTO:
Sosnová u České Lípy - Česká republika
Sosnová - mapa


TRAŤ:

AUTODROM Sosnová
RX - trať Sosnová

DEPO:

Přilehlé prostory k autodromu, případně jednáme o využití dalších prostor v sousedících firmách.
Sonová DEPO


ŘÁDY 2021:

Sportovní předpisy MČR a ČT v Rallycrossu
Příloha D. Systém mistrovství
Příloha J. Rallycross
Národní technické předpisy pro Rallycross

2020
A - Z - vše ze závodu

2019
A - Z - vše ze závodu