Akce

64. AUCTOR RX TRACKDAY - SOSNOVÁ - 27. - 28. 6. 2020

AUCTOR RX TRACKDAY – SOSNOVÁ – 27. – 28. 6. 2020

RX Sosnová 2020 – bude, ale zřejmě v jiném formátu – sami to nezvládneme, ale s vaší pomocí bychom si mohli nějakou šanci ponechat.

 

Informace k akci:
Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 a s tím spojených opatření nyní nikdo nedokáže říci, co bude za týden, natož za dva měsíce, kdyby se námi plánovaný závod v Sosnové měl uspořádat. Vše bohužel nasvědčuje, že se i přes pozvolná uvolňování opatření v dané době nebude Auctor moci tento závod vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků – jezdců, doprovodů, diváků v daném rozsahu uspořádat. Jak se ale říká, že naděje umírá poslední. Proto jsme s kolegy připravili variantu možné záchrany tohoto závodu a když ne záchrany, tak alespoň snahy zajistit vám kvalitní možnost tréninku na této krásné trati.

Věc se má tak - dle dohodnutých podmínek musíme uhradit nemalou zálohu za pronájem areálu. Vzhledem k výše uvedenému bychom mohli závody z pochopitelných důvodů jednoduše zrušit a nikdo by se nedivil. Rozhodli jsme se pro vás uspořádat organizovaný trénink – volné jízdy, které je nyní již možné pořádat, pokud se dodrží nezbytné bezpečnostní podmínky a limit osob v areálu. Doposud bylo do přípravy sosnovského závodu investováno stovky hodin, nemálo peněz a mnoho najetých kilometrů. Vzhledem k tomu, že investice dalších peněz za zálohu platby k pronájmu je pro nás již velké riziko, pomohlo by nám, pokud jste plánovali účast na tomto závodě a přijde vám náš nápad s tréninkem dobrý, kdyby jste si zakoupili tyto jízdy s předstihem, abychom mohli tuto zálohu uhradit. Zároveň je tu stále možnost v případě většího uvolnění, za dodržení určitých opatření šance závod uspořádat, protože je defacto až na pár drobností vše připraveno.

 

Systém akce:
TRENINKY – budou probíhat na rallycrossovém okruhu, v případě menšího zájmu z řad závodních RX týmů, budou moci tuto akci využít jezdci z jiných disciplín nebo je též možnost jízd pro veřejnost, která by však využívala pouze okruh asfaltový.

Pro případ potřeby ošetření bude v areálu přistavena sanita se záchranáři a pro případ požáru budou i hasiči. Věříme, že nebudou potřeba, ale sichr je sichr. Zajištěn bude i základní odtah – lano + podval.

Na 90% máme potvrzenou časomíru a pro případ těch 10 % jednáme o záložní.

Tréninkové jízdy budou organizovány pořadateli ve dvaceti minutových časových oknech dle přihlášek a zakoupených jízd. V sobotu od 8.00 – 18.00 (30 x 10 jízd), v neděli pak od 9.00 – 17.00 (24 x 10 jízd).

Po dobu své jízdy může účastník dle potřeby zajíždět za dodržení bezpečnostních pravidel (20 km/h po areálu) do depa.

Pro zvýšení bezpečnosti bude na trati pořadateli používána vlajková signalizace.

Propustnost – trati je 10 aut na jednu jízdu (pokud má tým dvě auta, může použít, ale nesmí tím omezit ostatní týmy = jedno týmové auto na trati, jinak platí další standardní cenu za tým.

 

REGISTRACE – závaznou přihlášku odeslat na mail prihlasky@auctor-racing.cz (jméno, tým, značka a typ auta, mail, telefon,…). Minimální možná registrace je ke třem jízdám = časové okno – 2 hodiny. V rámci potvrzení registrace, budou zaslány platební údaje. Registrace bude finálně dokončena při převedení platby na účet, což bude pořadatelem potvrzeno. Vzhledem k nastavenému systému je minimální počet týmů stanoven na 20 v sobotu a 20 v neděli, při využití celodenních jízd a dodržení maximálního limitu zúčastněných osob. Maximální možný počet týmů, které by se mohly po dobu konání akce v areálu vystřídat při využití nejmenší možné varianty jízd, je 100 v sobotu a 80 v neděli, v pěti, respektive ve čtyřech časových oknech.

Přihláška xls - ZDE

Přihláška pdf - ZDE

Pro přiřazován do seznamu přihlášených týmů bude záležet na času přijetí přihlášky a následné přijetí platby. Bude přiřazováno kombinatorikou – příklad. Sobota – 300 jízd celkem = 2 týmy – po 15 jízdách (=30), 2 týmy po 12 jízdách (=24), 4 týmy – po 9 jízdách (=36), 20 týmů – po 6 jízdách (=120), 30 týmů – po 3 jízdách (=90) – výsledek – 30+24+36+120+90 = 300.

Přednostní přihlášení mají rallycrossoví jezdci. Dále pak jezdci z ostatních motoristických disciplín. A nakonec jezdci s vozy na registračních značkách. Na webových stránkách www.auctor-racing.cz bude veden seznam přihlášených jezdců a týmů, který bude řazen podle výše uvedeného, a budou jezdcům zasílány platební údaje. V případě nerovnoměrného rozmístění posledních přihlášených jezdců si pořadatel vyhrazuje právo rozřadit dle své metodiky jezdce, aby byla plná časová okna, pro případ jízd na různých okruzích.

Termín uzavření přihlášek je pátek 24. 4. – 14.00. Pokud by byl velký zájem, bude vytvořen seznam náhradních týmů - účastníků. Pokud by někdo musel zrušit svou účast, byl by nahrazen z tohoto seznamu nebo si náhradníka zajistil sám. Pokud by byl velmi malý zájem, museli bychom od akce ustoupit.

 

CENA – dvacetiminutové jízdy na daném okruhu je možné zakoupit dle níže uvedeného:

1. Rallycrossový okruh – 15 jízd – 10.125,- Kč
2. Rallycrossový okruh – 12 jízd – 8.100,- Kč
3. Rallycrossový okruh – 9 jízd – 6075,-Kč
4. Rallycrossový okruh – 6 jízd – 4050,- Kč
5. Rallycrossový okruh – 3 jízdy – 2025,- Kč

Pokud by byl menší zájem z řad týmů, bude pro zájemce o volné jízdy možné zakoupit jízdu na asfaltovém okruhu dle níže uvedeného:

1. Asfaltový okruh – 15 jízd – 9.000,- Kč
2. Asfaltový okruh – 12 jízd – 7.200,- Kč
3. Asfaltový okruh – 9 jízd – 5.400,- Kč
4. Asfaltový okruh – 6 jízd – 3.600,- Kč
5. Asfaltový okruh – 3 jízdy – 1.800,- Kč

DEPObude rozděleno na dvě samostatně uzavřené části, z nichž každá bude mít své vlastní sociální zařízení, které bude v pravidelných časových intervalech dezinfikováno. V každé části bude moci být v danou dobu maximální možný limit osob, v daném období povolený, což bude kontrolováno pořadateli.
Do prostoru depa budou vpuštěny týmy v maximálním počtu osob 3-4 na tým (dle zájmu). Týmům a účastníkům volných jízd bude vytyčeno místo – box, kde se budou po dobu akce zdržovat. V depu se budou pohybovat i potřební pořadatelé.

Depo se bude otvírat půl hodiny před první jízdou. Je v zájmu týmu, aby byl jeho jezdec před začátkem své jízdy v určeném předstartovním prostoru. Pokud bude střídání týmů v depu, je povinností odjíždějících týmů zavčasu opustit depo – tzn. zahájit balení svého zázemí již při poslední tréninkové jízdě tak, aby nově najíždějící týmy měly čas na přípravu před první jízdou.

Bezpečnostní opatření:
Bude se řešit dle aktuálních nařízení – prozatím platí - Každý účastník mimo kabinu svého auta mít na sobě roušku. Účastníci musí dodržovat nařízené 2 metrové rozestupy. Není povoleno shlukování ve skupinách.
Případné změny a další bezpečnostní pokyny může určit pořadatel akce.

OBČERSTVENÍ – jsem schopni zajistit - prověřujeme, uveďte do přihlášky, zda budete mít zájem, zajistili bychom alespoň základní sortiment.

OSTATNÍ
Časy z tréninkových jízd by se daly použít pro sestavení pořadí všech zúčastněných jezdců, případně ho rozřadit i podle divizí a vyhlásit dle systému motokárových půjčoven, kde se vyhlašuje jezdec s nejrychlejším časem.

Další info připravujeme         

                                               Za AUCTOR Racing & AUCTOR Team
                                                               Lukáš Dufek


63. Hasman Klima Setkání Hvěz Motorsoprtu

Logo CMKV sobotu 15. února se koná tradiční setkání závodních jezdců v CMK Aréně v Praze. Tentokrát se jede pod hlavičkou "Hasman Klima Setkání Hvězd Motorportu. Přijďte se podívat a podpořit své favority a také dobrou věc. Z AUCTOR Teamu se závodu zúčastní i početná skupina jezdců. Za rallycross budou náš tým reprezentovat Tereza Dvořáková, Radek Dvořák a na poslední chvíli se do Foto setkání - 2019závodu přihlásil i Radek Franc. Ze zastupců autokrosu do bojů zasáhnou Honza Ratajský, Josef Bartoš a Filip Duřt.

Bližší info k závodu najdete na stránkách "Autokrosar.cz", pořadatele závodu nebo na jeho Facebookových stránkách.

Startovní listina ke stažení ZDE.

 


62. DAKAR 2020

DAKAR 2020
DAKAR 2020Od pátého do sedmnáctého ledna je na pořadu další ročník světoznámé "RALLY DAKAR". Tento závod se jezdí již od roku 1979. Po několika ročnících, které se v posledních letech jely v Jižní Americe, poprvé DAKAR zavítá i do Saudské Arábie. Závod je vyhlášen pro divize motocyklů, čtyřkolek, automobilů, SSV-buggy a kamoinů. Do závodu je přihlášeno 31 českých závodníků.https://www.dakar.com/en
- Oficiální webové stránky, najdete zde informace o etepách, soutěžících a výsledcích plus veškeré další info související s tímto závodem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rallye_Dakar - informace o Rally DAKAR na wikipedii

Ostatní články z jiných webů:
https://www.dakarmania.cz/ - stránky věnované Rallye Dakar, ale i jiným obdobným soutěžím
https://www.auto.cz/rallye-dakar/2020 - info o Rally Dakar na webu auto.cz
https://www.garaz.cz/sekce/rally-dakar - info o Rally Dakar na webu garaz.cz
https://www.idnes.cz/sport/motorsport/rallye-dakar-2020.K5129416 - info od Dakaru na Idnes.cz


61. AX - AUTOKROS - MMČR - 7. závod - Sedlčany - 28. - 29. 9. 2019

AX - AUTOKROS - MMČR - 7. závod - Sedlčany - 28. - 29. 9. 2019
Plakát Sedlčany - AX - 2019Poslední zářiový víkend je na řadě poslední závod MMČR v Autokrosu na trati v Sedlčanech. Závod je vyhlášen pro divizie buggy, racer buggy, cestovní vozy ve třech objemových kubaturách a pohár MASCOM Cup v Kartkrossu. Z AUCTOR Teamu jsou do závodu přihlášení v divizi D2 Josef Bartoš, v divizi D6 Martin Chytráček, v divizi Junior Buggy Filip Duřt a v divizi Racer Buggy 125 Jaroslav Litera a v rámci dalšího školení i Honza Ratajský v divizi Super Buggy.

Info k závodu najdete na stránkách www.autokrosar.cz nebo na http://kotlina-sedlcany.cz/autocross/


60. RX - ZSE v Rallycrossu - Mariapócs - Maďarsko - 28. - 29. 9. 2019

RX - ZSE v Rallycrossu - Mariapócs - Maďarsko - 28. - 29. 2019
Plakát MariapócsPoslední zářijový víkend se bude konat na trati v maďarském Mariapócsi 9. závod zónového mistrovství střední Evropy v Rallycrossu. Barvy AUCTOR Teamu bude hájit Tomáš Mičík v divizi STC + 2000 ccm.
Info k závodu: http://www.rabocsiring.hu

 


59. ZAV - EDDA CUP - Horní Jiřetín - 21. - 22. 9. 2019

ZAV - EDDA CUP - Horní Jiřetín - 21. - 22. 9. 2019
Logo-ECO víkendu 21. - 22. 9. 2019 se koná předposlední, již 9. závod letošní ročníku Edda cupu. Závod je vyhlášen pro skupinu N - produdkční, sériové a tunning vozy, skupinu E - cestovní a závodní vozy a skupinu H - historické vozy. Všechny skupiny jsou dále rozděleny dle objemových kubatur. Barvy AUCTOR Teamu bude hájit v divizi E do 2000 ccm Vratislav Cinkl s Octávií.


58. AX - Přerov - Radeč Cup + KAP - 14. 9. 2019

AX - Přerov II - Radeč Cup + KAP - 14. 9. 2019
Plakát Přerov RC - II - 2019V sobotu 14. září 2019 se bude konat na trati v Přerově letos již druhý a celkově již osmý závod Radeč Cup, který se zároveň pojede v rámci slovenského Karpatského poháru (KAP). Z Auctor Teamu je do závodu přihlášen Vašek Smutný. Závod je vyhlášen pro divize buggy, racer buggy a cestovní vozy v různých objemových kubaturách. Bližší info na www.akradec.cz

 


57. RX - MMČR v Rallycrossu - Melk - Rakousku - 31. 8. - 1. 9. 2019

RX - RX - MMČR v Rallycrossu - Melk - Rakousko - 31. 8. - 1. 9. 2019
Plakát RX Melk 2019 IIO víkendu 31. 8. – 1. 9. se koná poslední závod Mistrovství České republiky   v Rallycrossu na rakouské trati v Melku. Závod je vyhlášen pro divize Super Cars, Super 1600, STC -1600, -2000, + 2000 a dále pak pro rakouskou a českou divizi National 1600. Z AUCTOR Temu se pojede poprat o poslední body Honza Ratajský  v divizi STC + 2000. Bližší info k závodu na stránkách https://www.rallycross.cz/ nebo http://rx-wachauring.com/.

 

 


56. AX - AUTOKROS - MMČR - 6. závod + Kosice Cup - Dolní Bousov 31. 8. - 1. 9. 2019

AX - AUTOKROS - MMČR - 6. závod + Kosice Cup - Dolní Bousov 31. 8. - 1. 9. 2019
Dolní Bousov - Plakát 2019Na přelomu srpna a září  se jede na trati v Dolním Bousově již 6. závod MMČR v Autokrosu, ve kterém bude zároveň vyhlášen v rámci sobotního programu závod Kosice Cupu. Závod je vyhlášen pro divizie buggy, racer buggy, cestovní vozy ve třech objemových kubaturách a pohár MASCOM Cup v Kartkrossu a dále pak divize Kosice Cupu. Z AUCTOR Teamu jsou do závodu přihlášení v divizi D2 Josef Bartoš, v divizi D6 Martin Chytráček, v divizi Junior Buggy Filip Duřt a v divizi Racer Buggy 125 Jaroslav Litera, který okusí i Kosice Cup, ve kterém pojede i Vašek Smutný v divizi buggy s pohonem jedné nápravy.

Info k závodu najdete na stránkách www.autokrosar.cz nebo na www.amkdb.cz


55. AX - AUTOKROS - ME - Přerov - 23. - 25. 8. 2019

AX - AUTOKROS - ME- 7. závod - Přerov - 23. - 25. srpna 2019
Plakát Přerov - ME - 201923. - 25. srpna se na trati v Přerově koná sedmý závod ME v Autokrosu. Závod je vyhlášen pro divizie Touring Autocross, Junior Buggy, Buggy 1600 a Super Buggy. Z AUCTOR Teamu jedo závodu přihlášen v divizi Junior Buggy Filip Duřt.

Info k závodu najdete na stránkách www.autokrosar.cz nebo na www.ak-prerov.cz/cs/

 


« | 1 2 3 4 5 6 7 | »