Akce

AUCTOR RX TRACKDAY – SOSNOVÁ – 27. – 28. 6. 2020

RX Sosnová 2020 – bude, ale zřejmě v jiném formátu – sami to nezvládneme, ale s vaší pomocí bychom si mohli nějakou šanci ponechat.

 

Informace k akci:
Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 a s tím spojených opatření nyní nikdo nedokáže říci, co bude za týden, natož za dva měsíce, kdyby se námi plánovaný závod v Sosnové měl uspořádat. Vše bohužel nasvědčuje, že se i přes pozvolná uvolňování opatření v dané době nebude Auctor moci tento závod vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků – jezdců, doprovodů, diváků v daném rozsahu uspořádat. Jak se ale říká, že naděje umírá poslední. Proto jsme s kolegy připravili variantu možné záchrany tohoto závodu a když ne záchrany, tak alespoň snahy zajistit vám kvalitní možnost tréninku na této krásné trati.

Věc se má tak - dle dohodnutých podmínek musíme uhradit nemalou zálohu za pronájem areálu. Vzhledem k výše uvedenému bychom mohli závody z pochopitelných důvodů jednoduše zrušit a nikdo by se nedivil. Rozhodli jsme se pro vás uspořádat organizovaný trénink – volné jízdy, které je nyní již možné pořádat, pokud se dodrží nezbytné bezpečnostní podmínky a limit osob v areálu. Doposud bylo do přípravy sosnovského závodu investováno stovky hodin, nemálo peněz a mnoho najetých kilometrů. Vzhledem k tomu, že investice dalších peněz za zálohu platby k pronájmu je pro nás již velké riziko, pomohlo by nám, pokud jste plánovali účast na tomto závodě a přijde vám náš nápad s tréninkem dobrý, kdyby jste si zakoupili tyto jízdy s předstihem, abychom mohli tuto zálohu uhradit. Zároveň je tu stále možnost v případě většího uvolnění, za dodržení určitých opatření šance závod uspořádat, protože je defacto až na pár drobností vše připraveno.

 

Systém akce:
TRENINKY – budou probíhat na rallycrossovém okruhu, v případě menšího zájmu z řad závodních RX týmů, budou moci tuto akci využít jezdci z jiných disciplín nebo je též možnost jízd pro veřejnost, která by však využívala pouze okruh asfaltový.

Pro případ potřeby ošetření bude v areálu přistavena sanita se záchranáři a pro případ požáru budou i hasiči. Věříme, že nebudou potřeba, ale sichr je sichr. Zajištěn bude i základní odtah – lano + podval.

Na 90% máme potvrzenou časomíru a pro případ těch 10 % jednáme o záložní.

Tréninkové jízdy budou organizovány pořadateli ve dvaceti minutových časových oknech dle přihlášek a zakoupených jízd. V sobotu od 8.00 – 18.00 (30 x 10 jízd), v neděli pak od 9.00 – 17.00 (24 x 10 jízd).

Po dobu své jízdy může účastník dle potřeby zajíždět za dodržení bezpečnostních pravidel (20 km/h po areálu) do depa.

Pro zvýšení bezpečnosti bude na trati pořadateli používána vlajková signalizace.

Propustnost – trati je 10 aut na jednu jízdu (pokud má tým dvě auta, může použít, ale nesmí tím omezit ostatní týmy = jedno týmové auto na trati, jinak platí další standardní cenu za tým.

 

REGISTRACE – závaznou přihlášku odeslat na mail prihlasky@auctor-racing.cz (jméno, tým, značka a typ auta, mail, telefon,…). Minimální možná registrace je ke třem jízdám = časové okno – 2 hodiny. V rámci potvrzení registrace, budou zaslány platební údaje. Registrace bude finálně dokončena při převedení platby na účet, což bude pořadatelem potvrzeno. Vzhledem k nastavenému systému je minimální počet týmů stanoven na 20 v sobotu a 20 v neděli, při využití celodenních jízd a dodržení maximálního limitu zúčastněných osob. Maximální možný počet týmů, které by se mohly po dobu konání akce v areálu vystřídat při využití nejmenší možné varianty jízd, je 100 v sobotu a 80 v neděli, v pěti, respektive ve čtyřech časových oknech.

Přihláška xls - ZDE

Přihláška pdf - ZDE

Pro přiřazován do seznamu přihlášených týmů bude záležet na času přijetí přihlášky a následné přijetí platby. Bude přiřazováno kombinatorikou – příklad. Sobota – 300 jízd celkem = 2 týmy – po 15 jízdách (=30), 2 týmy po 12 jízdách (=24), 4 týmy – po 9 jízdách (=36), 20 týmů – po 6 jízdách (=120), 30 týmů – po 3 jízdách (=90) – výsledek – 30+24+36+120+90 = 300.

Přednostní přihlášení mají rallycrossoví jezdci. Dále pak jezdci z ostatních motoristických disciplín. A nakonec jezdci s vozy na registračních značkách. Na webových stránkách www.auctor-racing.cz bude veden seznam přihlášených jezdců a týmů, který bude řazen podle výše uvedeného, a budou jezdcům zasílány platební údaje. V případě nerovnoměrného rozmístění posledních přihlášených jezdců si pořadatel vyhrazuje právo rozřadit dle své metodiky jezdce, aby byla plná časová okna, pro případ jízd na různých okruzích.

Termín uzavření přihlášek je pátek 24. 4. – 14.00. Pokud by byl velký zájem, bude vytvořen seznam náhradních týmů - účastníků. Pokud by někdo musel zrušit svou účast, byl by nahrazen z tohoto seznamu nebo si náhradníka zajistil sám. Pokud by byl velmi malý zájem, museli bychom od akce ustoupit.

 

CENA – dvacetiminutové jízdy na daném okruhu je možné zakoupit dle níže uvedeného:

1. Rallycrossový okruh – 15 jízd – 10.125,- Kč
2. Rallycrossový okruh – 12 jízd – 8.100,- Kč
3. Rallycrossový okruh – 9 jízd – 6075,-Kč
4. Rallycrossový okruh – 6 jízd – 4050,- Kč
5. Rallycrossový okruh – 3 jízdy – 2025,- Kč

Pokud by byl menší zájem z řad týmů, bude pro zájemce o volné jízdy možné zakoupit jízdu na asfaltovém okruhu dle níže uvedeného:

1. Asfaltový okruh – 15 jízd – 9.000,- Kč
2. Asfaltový okruh – 12 jízd – 7.200,- Kč
3. Asfaltový okruh – 9 jízd – 5.400,- Kč
4. Asfaltový okruh – 6 jízd – 3.600,- Kč
5. Asfaltový okruh – 3 jízdy – 1.800,- Kč

DEPObude rozděleno na dvě samostatně uzavřené části, z nichž každá bude mít své vlastní sociální zařízení, které bude v pravidelných časových intervalech dezinfikováno. V každé části bude moci být v danou dobu maximální možný limit osob, v daném období povolený, což bude kontrolováno pořadateli.
Do prostoru depa budou vpuštěny týmy v maximálním počtu osob 3-4 na tým (dle zájmu). Týmům a účastníkům volných jízd bude vytyčeno místo – box, kde se budou po dobu akce zdržovat. V depu se budou pohybovat i potřební pořadatelé.

Depo se bude otvírat půl hodiny před první jízdou. Je v zájmu týmu, aby byl jeho jezdec před začátkem své jízdy v určeném předstartovním prostoru. Pokud bude střídání týmů v depu, je povinností odjíždějících týmů zavčasu opustit depo – tzn. zahájit balení svého zázemí již při poslední tréninkové jízdě tak, aby nově najíždějící týmy měly čas na přípravu před první jízdou.

Bezpečnostní opatření:
Bude se řešit dle aktuálních nařízení – prozatím platí - Každý účastník mimo kabinu svého auta mít na sobě roušku. Účastníci musí dodržovat nařízené 2 metrové rozestupy. Není povoleno shlukování ve skupinách.
Případné změny a další bezpečnostní pokyny může určit pořadatel akce.

OBČERSTVENÍ – jsem schopni zajistit - prověřujeme, uveďte do přihlášky, zda budete mít zájem, zajistili bychom alespoň základní sortiment.

OSTATNÍ
Časy z tréninkových jízd by se daly použít pro sestavení pořadí všech zúčastněných jezdců, případně ho rozřadit i podle divizí a vyhlásit dle systému motokárových půjčoven, kde se vyhlašuje jezdec s nejrychlejším časem.

Další info připravujeme         

                                               Za AUCTOR Racing & AUCTOR Team
                                                               Lukáš Dufek