Informace

DEPO - rozmístění týmů - rozmieszczenie zespołów - placement teams
Dle požadavků a rozměrů uvedených v přihláškách jsme sestavili plán depa. Omlouváme se za zpoždění, ale díky komplikacím se zrušením doprovodného poháru jsme museli plán předělávat.

Plánek - plan  Seznam - list
Zgodnie z wymaganiami i wymiarami podanymi we wnioskach opracowaliśmy plan zajezdni. Przepraszamy za opóźnienie, ale z powodu komplikacji związanych z odwołaniem towarzyszącego pucharu musieliśmy przerobić plan.

According to the requirements and dimensions stated in the applications, we have compiled a depot plan. We apologize for the delay, but due to complications with the cancellation of the accompanying cup, we had to remake the plan.