Aktuálně

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBÁM PRO JEZDCE RX RALLYCROSS CUPU
K dnešnímu dni (6. 6.) bylo po komunikaci se sportovními komisaři podniku v Sosnové s promotérem RX Cupu dohodnuto, že mají jezdci posílat pouze přihlášky. Po uzávěrce přihlášek (13.6.) zašleme informace k platbám. Platbu, tak jak je uvedeno ve zvláštních ustanoveních, zatím neprovádějte. Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k přihláškám najdete na našich stránkách pod záložkou AKCE 2021 - RX Sosnová 26. - 27.6.

LIVESTREAM – RX SOSNOVÁ 2021 – NABÍDKA PREZENTACE PARTNERŮ
Partnerům, kteří podpoří livestream při závodech Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu na Autodromu v Sosnové, které se budou konat 26. - 27. 6. 2021,  nabízíme jejich prezentaci dle níže níže uvedené nabídky.
NABÍDKA PRO PARTNERY LIVESTREAMU
LIVESTREAM 2020
LIVESTREAM 2020

 

 CEZ – RX Sosnová – 26. – 27. 6. 2021
Vydání zvláštního ustanovení k závodu – Publication Supplementary regulations

K 28. 5. 2021 jsou vydána zvláštní ustanovení k rallycrossovému závodu na Autodromu v Sosnové.

As of 28 May 2021, special provisions have been issued for the rallycross race at the Autodrome in Sosnová.

CZ - Zvláštní ustanovení – CEZ + MČR + MPRC + MSR + MR + ČTHA + MASCOM CUP

ENG - Supplementary regulations – CEZ + MCR + MPRC + MSR + MA + CTHA + MASCOM CUP

Zvláštní ustanovení – RX Rallycross CUP

Prosíme o přihlašování do závodu.

Please register for the race.

 

SEZNAM PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ - LIST OF PRE_REGISTRED RIDERS

Od 22. 5. zveřejňujeme seznam předběžně přihlášených jezdců, který budeme průběžně aktualizovat.

CEZ+MČR V RALLYCROSSU - SOSNOVÁ 26. - 27. 6. 2021 - SPUŠTĚNY PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY
RX SOSNOVÁ 2021

Na poslední červnový víkend 26. – 27. 6. připravujeme Mistrovství zóny střední Evropy v Rallycrossu, které se bude konat na Autodromu v Sosnové. Tento závod je zároveň vyhlášen pro národní šampionáty České, Slovenské a Polské republiky a dále pak pro klubové poháry Mascom CUP a RX Rallycross CUP.

Číst dál »

Aktuální akce

PŘIHLÁŠKY - ENTRY FORM - PODANIE

Přihláška -  CZE – excel                    Přihláška - CZE - pdf

Entry form – ENG – excel                 Entry form - ENG - pdf

Entry form - POL - excel                   Entry form - POL - pdf                                                                                

Poplatky - Fees - Opłaty

Poznámka: Pokud jezdec poslal předběžnou či řádnou přilášku v excel formě, vytiskne, podepíše a zašle pořadateli oficiální přihlášku která je na listu 2D-CEZ-CR+PL+SR+CT+MC+RC-tisk. Pokud posílal předběžnou přihlášku ve formě pdf, musí vyplnit, podepsat a poslat oficiální přihlášku. Pokud bude pohár RX Rallycross CUP, či část jeho divizí (předpoklad - Škoda CUP, N 1400, N1600, N1600+, DX) vyhlášen či vyhlášena pouze jako sobotní závod, pošlete tuto finální přihlášku - Přihláška RX CUP - Sobota. Případně pokud jste doposud neposílali přihášku, tak si stáhněte výše uvedenou a vytiskněte list 1D-RX CUP-tisk. Pokud jste již posílali a máte excel předvyplněný, je přihláška na listu 1D-KLUBOVÝ+MC+RX-CUP-tisk, který se tak v původní, neaktualizované přihlášce jmenoval. Zde je potřeba opravit datum na 26.6.2021 opravit hlavičku na RX Rallycross CUP - viz VZOR.

Note: If the rider has sent a preliminary or regular application in excel form, he will print, sign and send to the organizer an official application which is on the sheet 2D-CEZ-CR + PL + SR + CT + MC + RC-print. If he sent the preliminary application in pdf format, he must fill in, sign and send the official entry form.

Uwaga: Jeżeli zawodnik przesłał zgłoszenie wstępne lub regularne w formie excel, wydrukuje, podpisze i prześle do organizatora oficjalne zgłoszenie, które znajduje się na arkuszu 2D-CEZ-CR + PL + SR + CT + MC + RC-druk. Jeśli przesłał wstępny wniosek w formacie pdf, musi wypełnić, podpisać i wysłać oficjalny wniosek.

Číst dál »


 

Generální partner

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner